Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

Formy społecznego wsparcia różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym : praca naukowo-badawcza

Title :
Formy społecznego wsparcia różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym : praca naukowo-badawcza
Authors :
Zamkowska, Anna
Olszewski, Mikołaj (politologia)
Klas-Markiewicz, Anna
Jakubiak-Zapalska, Ewa
Nowak, Katarzyna (psychologia)
Subject :
Wsparcie społeczne
Wykluczenie społeczne zapobieganie
Wykluczenie społeczne zwalczanie
Niepełnosprawni polityka społeczna Unia Europejska
Aktywizacja zawodowa Polska 21 w
Biblioterapia
Pomoc publiczna Polska 21 w
Publication Year :
2014
Publisher :
Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
Physical description :
47 s. : tab. ; 30 cm
Content :
Zawiera: Współpraca instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Anna Zamkowska
Zawiera: Wzmacnianie konkurencyjności studentów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu jako przykład społecznej odpowiedzialności uczelni / Mikołaj Olszewski
Zawiera: Współpraca bibliotek z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz osób wykluczonych / Anna Klas-Markiewicz
Zawiera: Współpraca organizacji rządowych i pozarządowych przeciwdziałających wykluczeniu dzieci romskich w społeczeństwie polskim / Ewa Jakubiak-Zapalska
Zawiera: Formy wsparcia instytucjonalnego w ocenie osób przewlekle chorych na schizofrenię / Katarzyna Nowak
Notes :
Etap I pracy : CzS NB4826
Bibliogr
Books
 Information

Anonymous users cannot request or reserve items!

Items available on-site only

Inventory number :
007 5027
Call number :
CzS CzS NB5027

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form